امروز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۲:۴۷ بعد از ظهر

دانلود - نرم افزار - نرم افزار با لینک مستقیم -دانلود نرم افزاردسترسی سریع


آمار مرورگرها

عکس نام مرورگر نمودار تعداد
browser w3m w3m
0%
0
browser Voyager Voyager
0%
0
browser unknown unknown
2%
7972
browser Safari Safari
11%
46324
browser Opera Opera
0%
568
browser OmniWeb OmniWeb
0%
0
browser Netscape Netscape
0%
0
browser Mozilla Mozilla
0%
61
browser Lynx Lynx
0%
2
browser Links Links
0%
2
browser Konqueror Konqueror
0%
5
browser K-Meleon K-Meleon
0%
1
browser Internet Explorer Internet Explorer
1%
7066
browser iCab iCab
0%
0
browser IBrowse IBrowse
0%
0
browser Galeon Galeon
0%
1
browser Firefox Firefox
6%
24123
browser Epiphany Epiphany
0%
0
browser ELinks ELinks
0%
0
browser Curl Curl
0%
865
browser Chrome Chrome
28%
109993
browser Camino Camino
0%
0
browser Bot Bot
49%
192872
browser Amaya Amaya
0%
0