امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۱ قبل ‏از ظهر

دانلود - نرم افزار - نرم افزار با لینک مستقیم -دانلود نرم افزاردسترسی سریع


آمار مرورگرها

عکس نام مرورگر نمودار تعداد
browser w3m w3m
0%
0
browser Voyager Voyager
0%
0
browser unknown unknown
2%
6248
browser Safari Safari
8%
25260
browser Opera Opera
0%
451
browser OmniWeb OmniWeb
0%
0
browser Netscape Netscape
0%
0
browser Mozilla Mozilla
0%
55
browser Lynx Lynx
0%
1
browser Links Links
0%
2
browser Konqueror Konqueror
0%
5
browser K-Meleon K-Meleon
0%
1
browser Internet Explorer Internet Explorer
2%
6610
browser iCab iCab
0%
0
browser IBrowse IBrowse
0%
0
browser Galeon Galeon
0%
1
browser Firefox Firefox
7%
21536
browser Epiphany Epiphany
0%
0
browser ELinks ELinks
0%
0
browser Curl Curl
0%
844
browser Chrome Chrome
19%
56715
browser Camino Camino
0%
0
browser Bot Bot
59%
174032
browser Amaya Amaya
0%
0