امروز یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱:۱۲ قبل ‏از ظهر

دانلود - نرم افزار - نرم افزار با لینک مستقیم -دانلود نرم افزاردسترسی سریع


سیستم عامل ها

عکس نام سیستم عامل نمودار تعداد
os Windows Windows
17%
70259
os unknown unknown
51%
207489
os SunOS SunOS
0%
0
os QNX QNX
0%
0
os OS/2 OS/2
0%
2
os OpenBSD OpenBSD
0%
16
os NetBSD NetBSD
0%
2
os Mac OS Mac OS
0%
3915
os Linux Linux
29%
120181
os IRIX IRIX
0%
0
os iPod iPod
0%
0
os iPhone iPhone
0%
3646
os HP-UX HP-UX
0%
0
os FreeBSD FreeBSD
0%
1
os Darwin Darwin
0%
4
os BeOS BeOS
0%
0
os Android Android
0%
467
os Amiga Amiga
0%
0
os AIX AIX
0%
0