امروز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۴ بعد از ظهر

دانلود - نرم افزار - نرم افزار با لینک مستقیم -دانلود نرم افزاردسترسی سریع


سیستم عامل ها

عکس نام سیستم عامل نمودار تعداد
os Windows Windows
14%
26105
os unknown unknown
76%
138592
os SunOS SunOS
0%
0
os QNX QNX
0%
0
os OS/2 OS/2
0%
0
os OpenBSD OpenBSD
0%
0
os NetBSD NetBSD
0%
2
os Mac OS Mac OS
0%
326
os Linux Linux
6%
12604
os IRIX IRIX
0%
0
os iPod iPod
0%
0
os iPhone iPhone
1%
2766
os HP-UX HP-UX
0%
0
os FreeBSD FreeBSD
0%
1
os Darwin Darwin
0%
0
os BeOS BeOS
0%
0
os Android Android
0%
385
os Amiga Amiga
0%
0
os AIX AIX
0%
0