امروز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۳:۰۲ بعد از ظهر

دانلود - نرم افزار - نرم افزار با لینک مستقیم -دانلود نرم افزاردسترسی سریع


سیستم عامل ها

عکس نام سیستم عامل نمودار تعداد
os Windows Windows
16%
64984
os unknown unknown
51%
199749
os SunOS SunOS
0%
0
os QNX QNX
0%
0
os OS/2 OS/2
0%
2
os OpenBSD OpenBSD
0%
15
os NetBSD NetBSD
0%
2
os Mac OS Mac OS
0%
3572
os Linux Linux
30%
117571
os IRIX IRIX
0%
0
os iPod iPod
0%
0
os iPhone iPhone
0%
3490
os HP-UX HP-UX
0%
0
os FreeBSD FreeBSD
0%
1
os Darwin Darwin
0%
4
os BeOS BeOS
0%
0
os Android Android
0%
466
os Amiga Amiga
0%
0
os AIX AIX
0%
0