امروز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۶:۳۴ بعد از ظهر

دانلود - نرم افزار - نرم افزار با لینک مستقیم -دانلود نرم افزاردسترسی سریع


سیستم عامل ها

عکس نام سیستم عامل نمودار تعداد
os Windows Windows
14%
27143
os unknown unknown
74%
144661
os SunOS SunOS
0%
0
os QNX QNX
0%
0
os OS/2 OS/2
0%
0
os OpenBSD OpenBSD
0%
1
os NetBSD NetBSD
0%
2
os Mac OS Mac OS
0%
438
os Linux Linux
9%
17422
os IRIX IRIX
0%
0
os iPod iPod
0%
0
os iPhone iPhone
1%
2923
os HP-UX HP-UX
0%
0
os FreeBSD FreeBSD
0%
1
os Darwin Darwin
0%
0
os BeOS BeOS
0%
0
os Android Android
0%
399
os Amiga Amiga
0%
0
os AIX AIX
0%
0