امروز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۵۲ بعد از ظهر

دانلود - نرم افزار - نرم افزار با لینک مستقیم -دانلود نرم افزاردسترسی سریع


سیستم عامل ها

عکس نام سیستم عامل نمودار تعداد
os Windows Windows
15%
34616
os unknown unknown
69%
155015
os SunOS SunOS
0%
0
os QNX QNX
0%
0
os OS/2 OS/2
0%
1
os OpenBSD OpenBSD
0%
1
os NetBSD NetBSD
0%
2
os Mac OS Mac OS
0%
652
os Linux Linux
12%
27632
os IRIX IRIX
0%
0
os iPod iPod
0%
0
os iPhone iPhone
1%
3140
os HP-UX HP-UX
0%
0
os FreeBSD FreeBSD
0%
1
os Darwin Darwin
0%
4
os BeOS BeOS
0%
0
os Android Android
0%
409
os Amiga Amiga
0%
0
os AIX AIX
0%
0