امروز دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۵:۳۵ بعد از ظهر

دانلود - نرم افزار - نرم افزار با لینک مستقیم -دانلود نرم افزار
شهردار

 • 527 مشاهده
 • پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 09:33 قبل ‏از ظهر
 • 0 نظر نویسنده : modir
 

نام: مسعود

 

نام خانوادگی:فاطمی مقدم

 

سمت: شهردار


موضوعات: شهردار ،
pdf - شهردار  print - شهردار


نوسازی

 • 526 مشاهده
 • سه شنبه 29 تیر 1395 ساعت 10:14 قبل ‏از ظهر
 • 0 نظر نویسنده : modir
 

نام:حمیدرضا

نام خانوادگی:قربانی

سمت:مسئول نوسازی و انفورماتیک


موضوعات: نوسازی و انفورماتیک ،
pdf - نوسازی  print - نوسازی


اجرائیات

 • 580 مشاهده
 • سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 01:10 بعد از ظهر
 • 0 نظر نویسنده : modir
 

نام: رسول

نام خانوادگی: وطن پور

سمت: مسئول اجرائیات

 

 


موضوعات: اجرائیات ،
pdf - اجرائیات  print - اجرائیات


اداری

 • 653 مشاهده
 • سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 12:54 بعد از ظهر
 • 0 نظر نویسنده : modir
 

نام: علی

نام خانوادگی: بنی اسدی

سمت: مسئول گارگزینی

نام:پیمان

نام خانوادگی:پورعزیزی

سمت:مسئول امور اداری

نام :فهیمه

نام خانوادگی:بنی اسدی

سمت: بایگانی اداری


موضوعات: اداری و کارگزینی ،
pdf - اداری  print - اداری


حراست

 • 587 مشاهده
 • سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 12:50 بعد از ظهر
 • 0 نظر نویسنده : modir
 

 

نام خانوادگی: آقای کاظم زاده

سمت: مسئول حراست


موضوعات: حراست ،
pdf - حراست  print - حراست


ساختمان

 • 591 مشاهده
 • سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 11:36 قبل ‏از ظهر
 • 0 نظر نویسنده : modir
 

نام: یدا...

نام خانوادگی: مفیدیان

سمت: مسئول ساختمان

 

 

نام:ندا

نام خانوادگی:پور اسماعیلی

سمت:متصدی دفتر ساختمانی


موضوعات: ساختمان ،
pdf - ساختمان  print - ساختمان


کارخانه

 • 572 مشاهده
 • سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 11:36 قبل ‏از ظهر
 • 0 نظر نویسنده : modir
 

نام: حمید

نام خانوادگی: رسته

سمت: مسئول کارخانه قطعات بتنی


موضوعات: کارخانه قطعات بتنی ،
pdf - کارخانه  print - کارخانه


اتش نشانی

 • 590 مشاهده
 • سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 11:36 قبل ‏از ظهر
 • 0 نظر نویسنده : modir
 

نام: محمد

نام خانوادگی: کاظمی

سمت: مسئول آتش نشانی


موضوعات: آتش نشانی ،
pdf - اتش نشانی  print - اتش نشانی


بایگانی

 • 584 مشاهده
 • سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 11:36 قبل ‏از ظهر
 • 0 نظر نویسنده : modir
 

نام: صدیقه

نام خانوادگی: فخاری

سمت: متصدی بایگانی

 

 

 


موضوعات: بایگانی ،
pdf - بایگانی  print - بایگانی


دبیرخانه

 • 561 مشاهده
 • سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 11:36 قبل ‏از ظهر
 • 0 نظر نویسنده : modir
 

نام: حکیمه

نام خانوادگی: پنجی زاده

سمت: متصدی دبیرخانه

 

 

نام: خدیجه

نام خانوادگی: بنی اسدی

سمت: متصدی دبیرخانه


موضوعات: دبیرخانه ،
pdf - دبیرخانه  print - دبیرخانه