عملکرد املاک

گزارش عملکرد شهریور ماه 94 واحد املاک شهرداری بروات

1 پرداخت غرامت املاک مسیری ( 6 پرونده)

2 واگذاری زمین معوضی (4 مورد)

3 تخریب املاک مسیری و بازگشایی مسیرهای اصلی و فرعی(4 مورد)

4 برگزاری مزایده ( 2 مورد)

5 کارشناسی پایان کار و ترسیم کروکی (6 مورد)

6 کارشناسی جهت صدور پروانه ساختمانی و ترسیم کروکی (15 مورد)

7 پاسخ به استعلامات بانکها و سایرین (4 مورد)

8 نظارت آسفالت و پیاده روسازی سطح شهر

9 تغییر نام اراضی شهرداری ( 2 مورد)

10 نقشه برداری سطح شهر ( پروژه های عمرانی)

11 واگذاری زمین جهت احداث شهرک آزمایش (5 هکتار)

12 پیگیری اخذ اسناد اراضی اداره راه و شهرسازی تحت تصرف شهرداری( بالای افراز - شمال غرب و جنوب غرب بروات و باغات )

ارسال شده در شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۷:۵۸ قبل ‏از ظهر توسط modir