8 عملکرد واحد مالی

عملکرد واحد امور مالی آبانماه 94

1- جدولگذاری سطح شهر

2- غدامت

3- پیاده روسازی

4- فضای سبز و خرید لوله

5- حقوق

6- ماشین آلات

7- لوازم آتش نشانی

8- لوازم مصرفی اداری

9- سهم کتابخانه

10- خرید ماشین

11- بیمه

12- هزینه پذیرایی

13- ساختمان شهرداری

14- سنوات

15- خرید گازوئیل

16- مصوبه شورا

17- لوازم تنظیف

مبلغ کل 76.566.396.64

ارسال شده در شنبه ۵ دی ۱۳۹۴ ساعت ۸:۱۸ قبل ‏از ظهر توسط modir